keresek
aki-éves
Ország:
Csak képekkel    
Belépés tagoknak    Felhasználónév:     Jelszó:      Regisztrálj!
Oldal statisztikák
Múltheti belépések száma: 0
Összes férfi tag: 690
Összes női tag: 762
Múltheti képek: 0
Online tagok: 0

Partnereink
Szent Istvn Rdi - Eger
   
Fegyhzmegyei Ifjsgi Iroda - Eger
   
Egerszalki Ifjsgi Tallkoz s lelkigyakorlat
   
Csillaghegyi Jzus Szve Plbnia
   
Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

1)    Bevezetés
a)    A KATOLIKUSTARSKERESO.HU társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a továbbiakban: "Szolgáltatás"), amely a KATOLIKUSTARSKERESO.HU Tagok részére az Interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a www.katolikustarskereso.hu domain-név tulajdonosa biztosítja. A Szolgáltatás a Tagok számára ingyenesen érhető el.
b)    Az általunk biztosított Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe. Mielőtt a regisztrációval Ön is Taggá válna, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok a közöttünk létrejövő Szerződés alapját képezik. Ha egyetért a jelen Szerződési Feltételekkel, kérjük, jelölje be a regisztrációs lap alján található négyzetet (Elolvastam és elfogadtam a feltételeket) , amely a következőt jelképezi: "A KATOLIKUSTARSKERESO.HU Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek". A négyzet bejelölése azt jelenti, hogy a szerződés feltételei Önre nézve kötelezőek lesznek. Ha nem ért egyet a feltételekkel, akkor kérjük, ne regisztráljon! Regisztrációjára haladéktalanul visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre, mely az ajánlat elfogadását jelenti. Amennyiben regisztrációját az elküldéstől számított 3 munkanapon belül nem igazoljuk vissza, Önnek ajánlati kötöttsége megszűnik.
c)    Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Szerződése a KATOLIKUSTARSKERESO.HU szolgáltatójával. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.


2)    Meghatározások
Ebben az Általános Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következőt jelentik – kivéve, ha a szövegből más nem következik:
a)    "Szerződés": Az Ön között és közöttünk létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó Szerződés.
b)    "Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok": bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.
c)    "Tag": bármely személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes előfizetéssel nem, illetve az Ezüst és Arany előfizetéssel rendelkező VIP-Tagokat is.
d)    "VIP Tag": Azon Tagjaink, akik az Ezüst illetve Arany előfizetéssel rendelkeznek VIP Tagnak minősülnek. Jelenleg fizetős VIP-tagság nem igényelhető.
e)    „Ajándék Arany Tag”: Azon tagjaink, akik az Adminisztrátor vagy Adminisztrátorok egyedi döntése vagy döntései alapján ingyenes „Ajándék Arany” tagságot kaptak.
f)    "Közzétenni": bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni illetve kiadni bármely információt, adatot illetve bármely más, a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A "közzétett" és a "közlés" kifejezések ennek megfelelően értelmezendők.
g)    „Adatlap”: az a lap, amely az Önre vonatkozó adatokat, fényképeket illetve információkat tartalmazza.
h)    „Szolgáltatás”: a szolgáltatás, melyet Ön számára biztosítunk, beleértve - nem kizárólagosan - a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, illetve azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek Önnel, valamint azt, hogy Ön információt tegyen közzé a weboldalon.
i)    „Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.
j)    „Mi”: jelenti a KATOLIKUSTARSKERESO.HU-t, illetve a szolgáltatást biztosító vállalkozást az 1)a). pont szerint
k)     „Weboldal”: Weboldalunk a WWW.KATOLIKUSTARSKERESO.HU URL-en, vagy bármely olyan más URL, melyet arra használunk, hogy a Szolgáltatást időről időre biztosítsuk.
l)    „Ön”: azon személy, akinek a Szolgáltatásra vonatkozó tagfelvételi jelentkezését elfogadtuk.

3)    Belépés és regisztráció
Jelen Szerződési feltételek elfogadásával Ön felelőssége tudatában kijelenti hogy:
a)    A regisztráció időpontjában Ön betöltötte 16. életévét
b)    Nem ítélték el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.
c)    A választott felhasználói neve nem lehet trágár, vagy másokat sértő illetve megbotránkoztató.
d)    A regisztráció során valós adatokat ad meg Önmagáról a 7)a). pontnak megfelelően. Amennyiben ezek nem felelnek meg a valóságnak, az Adminisztrátor fenntartja a jogot a regisztrációs kérelme elutasítására a 4)j). pontnak megfelelően , illetve a meglévő Tagságának megszüntetésére a 4)k). pont illetve a 6)a)xxviii). pont szerint.

4)    Alapvető rendelkezések

a)    E Szerződési ajánlat érvényes Szerződéssé válik közöttünk és Ön között, ha ezt Ön a regisztráció során elfogadja.
b)    Ön tudomásul veszi, hogy ezen Általános Szerződési Feltételek pontjait időről időre módosítjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a pontokat bármikor megváltoztassuk. Módosítás esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzé tesszük a KATOLIKUSTARSKERESO.HU „ÁSZF” menüpontja alatt, és ezzel egyidejűleg erről Önt e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítjük.
c)    A Szerződés feltételei kizárnak közöttünk bármely egyéb Szerződést és szerződési feltételt a 4)b). pont figyelembevételével.
d)    Ön tudomásul veszi, hogy jelen szerződési feltételekhez kötve van a 4)b). pont figyelembevételével.
e)    Jelen szerződési feltételek - a 4)b). pont figyelembe vételével - hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Önnel közölt szerződéses feltételt.
f)    Ha Ön a módosított szerződési feltételeknek a Weboldalon való közzétételét követően a Szolgáltatást Ön továbbra is igénybe veszi, elfogadja a módosított feltételeket. A módosított Szerződés Önre nézve kötelező érvényű lesz.
g)    Amennyiben a módosított szerződési feltételekkel Ön nem ért egyet, jelen Szerződést bármikor felmondhatja a 8). pontban írtak szerint.
h)    Vállalja, hogy Ön nem bízik meg semmilyen kijelentésben illetve garanciában, amelyeket nem jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően tettek.
i)    Fenntartjuk a felügyelet jogát, ezért e Szerződésben meghatározott okokból eltávolíthatunk bármilyen, Ön által közzétett anyagot.
j)    Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának jogát.
k)    Fenntartjuk a tagság megszüntetésének jogát.
l)    Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, a jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások figyelembe vételével.
m)    A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan.
i)    Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel.
ii)    A Tagok nem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá.
iii)    A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Szerződésben foglaltakkal – különösen a 6). pontban leírtakkal ellentétes használata – az eset kivizsgálását, a Szerződés pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.
n)    A jelen Szerződésben foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Szerződés azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után.
o)    Felhívjuk figyelmét, hogy korlátozottan tudjuk ellenőrizni:
i)     a közzétett információk
(1)     minőségét
(2)    az Ön informatikai eszközeihez való kompatibilitását
ii)    a Tagok biztonságát,
iii)    bármely, a Weboldalon közzétett közlés:
(1)    igazságtartalmát
(2)    pontosságát
(3)    teljességét
iv)    Mivel nem minden esetben vizsgáljuk felül a Weboldalon található közléseket, Ön annak tudatában köti meg jelen Szerződést, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Általános Szerződési Feltételekben található tilalmak ellenére pontatlan vagy megtévesztő lehet.

5)    / Díj és díjfizetés

a)    A Szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe.


6)    A Tag kötelezettségei
a)    A Tag:
i)    Csak egyedülálló, 16. életévét betöltött személy lehet. Nem lehet tag olyan személy, aki 16. életévét nem töltötte be
ii)    Nem lehet Tag, aki bármilyen párkapcsolattal rendelkezik – beleértve a jegyben járást, házasságot, élettársi kapcsolatot illetve az egyházilag nem rendezett polgári válást is.
iii)    Vallásos, hitét gyakorló személy lehet, hitét valamely keresztény ill. keresztyén egyháznak minősülő egyház valamelyikében rendszeresen gyakorolja.
iv)    Kizárólag ellenkező neműek ismeretségét keresi
v)    Nem lépheti át a keresztény/keresztyén erkölcs határait (pl: szexuális partnerkeresés kizárva)
vi)    Amennyiben a Szolgáltatáson vagy egyéb módon párkapcsolatba lép, akkor regisztrációját a 8)a)i). pont szerint saját maga megszünteti.
vii)    Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak megsértése nélkül jogosult gyakorolni.
viii)    Nem folytathat hitvallási illetve politikai vitát, nem tehet ilyen tartalmú utalásokat.
ix)    Önmagáról valós adatokat ad meg
x)    Nem teheti közzé az Adatlapján személyes adatait (telefonszámát, lakcímét, e-mail címét, URL-jét, vagy bármilyen elérési információját), mely által közvetlenül vagy közvetetten elérhetővé válik.
xi)    A Tag a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely:
(1)    Elfogadható minőségű.
(2)    Képszerkesztői effektusokat nem használ.
(3)    Nem tartalmazhatnak olyan feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl: telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb).
(4)    Nem lehetnek pornográf vagy erotikus fényképek.
(5)    A rajta szereplő(ke)t megfelelő öltözetben, felöltözve ábrázolja.
(6)    Nem jelenik meg:
(a)    Fegyverrel
(b)    Tiltott önkényuralmi jelképekkel
(c)    Másokat sértő beállításban
(d)    Másokban félelmet vagy megbotránkoztatást keltő beállításban.
xii)     A Tag önmagáról videofelvételt csak a 6)a)xi). pont szerinti, a fotókkal megegyező kritériumok szerint tölthet fel.
xiii)    Nem használhatja a Szolgáltatást reklám célra.
xiv)    Nem ajánlhat fel szexuális szolgáltatást.
xv)    Nem szerezhet a Tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket illetve szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.
xvi)    Nem élhet vissza a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.
xvii)    Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.
xviii)    Nem másolhat le illetve nem tehet közzé a Weblapról származó információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, a jogosult írásbeli beleegyezése nélkül.
xix)    Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat, anyagokat.
xx)    Nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak.
xxi)    Nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait.
xxii)    Nem jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.
xxiii)    Tilos olyan kép, videofelvétel vagy információ, illetve egyéb anyag a továbbítása, közzététele, e-mailezése más Tagnak amely:
(1)    Pornográf
(2)    Fajgyűlölő
(3)    Sértegető
(4)    Rágalmazó
(5)    Zaklató
(6)    Megbotránkoztató
(7)    Fenyegető tartalmú
(8)    Becsületsértő
(9)    Trágár
(10)    Sértheti mások
(a)    személyiségi jogait
(b)    politikai meggyőződését
(c)    vallási meggyőződését
(11)    Amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik
(12)    Amely vírust tartalmaz
(13)    Amely szellemi tulajdonnak minősül, vagy szerzői jogi védelem alá esik
xxiv)    Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Szolgáltatáson keresztül a Btk 204. §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el.
xxv)    Nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni.
xxvi)    Nem használhat olyan eszközt vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.
xxvii)    A Blogban  TILOS:
(1)    A közízlést sértő magatartás
(2)    A faji előítéletre való buzdítás vagy az ilyen eszmék népszerűsítése
(3)    Egyéb oldalak, vagy a felhasználó saját oldalának, szolgáltatásának reklámozása.
(4)    Saját, vagy más személyes adatainak megjelenítése.
(5)    A más felhasználók felé folytatott személyes kommunikáció.
(6)    A célzott kommunikáció.
(7)    Mások sértegetése.
xxviii)    Amennyiben Ön megsérti a fenti szabályok bármelyikét, jogot képezhetünk a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, Adatlapja akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására, a Szolgáltatásból való kizárására akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen a 8). pont szerint, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-illetve polgári jogi következmények mellett.
b)    Amennyiben a Tag úgy ítéli meg, hogy más Tag megsérti a 6)a), pont bármely rendelkezését, észrevételeit jelezheti az Adminisztrátornak, aki az esetet kivizsgálva:
i)    Felszólíthatja az érintett Tagot a jogsértés megszüntetésére
ii)    Eltávolíthatja a kifogásolt jogsértő tartalmat
iii)    Indokolt esetben megszüntetheti a jogsértő Tag regisztrációját

7)    Az Ön Adatlapja

a)    Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön Adatlapját időről időre ellenőrizzük, módosítsuk, illetve töröljük, ha az a jelen Szerződés rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.
b)    Ön vállalja kizárólagosan a felelősséget a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapja tartalmáért.
c)    A 7)b). pontban leírtak szerint Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan illetve csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Szerződés azonnali hatályú felmondásához vezethetnek.
d)    Ön szavatolja, hogy az összes, Ön által közzétett információ:
i)    hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető
ii)    vállalja, hogy azokat rendszeresen aktualizálja, így azok naprakészek.
e)    Ön tudomásul veszi, hogy más Felhasználók az Ön Adatlapját megjeleníthetik.
f)    Amennyiben Ön saját magáról bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz, illetve másnak kiad, azt Ön kizárólag saját felelősségére teszi.
g)    Ön is megjelenítheti más Tagok Adatlapját és adatait.

8)    A Tagság megszűnése
a)    Rendes felmondás
Tagság megszüntetése felmondással:
i)    A Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják a Tagság menü - "Tagságot megszüntet" lapon található linkre kattintva. Az ilyen Tagságot mi is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatjuk.
b)    Elállás
i)    A Tagok az általuk igénybe vehető szolgáltatásokhoz ingyenesen férnek hozzá, ezért őket külön elállási jog nem illeti meg. Azonban e Tagok a 0. pont szerinti felmondási jogukat bármikor - így a szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül is - korlátozásmentesen gyakorolhatják.

9)    A tagság megszűnésének jogkövetkezményei
a)    A Tagság megszűnésekor Az Ön adatlapja azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági joga azonnali hatállyal megszűnik


10)    Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság
a)    A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.
b)    A Szerződés elfogadásával Ön nyilatkozik arról, hogy az Adatlapján található információt Ön tette közzé, és Ön az adatlap egyedüli alkotója.
c)    Vállalja, hogy titokban tartja és - a jelen Szerződésben szándékolt célokat kivéve - nem használ fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutott, vagy amelyeket megtudhat - kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.
d)    Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést azért, hogy személyes adatait, úgymint az Ön vezetéknevét, e-mail címét, titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt - kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.
e)    A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a WWW.KATOLIKUSTARSKERESO.HU oldalon megjelennek, a WWW.KATOLIKUSTARSKERESO.HU szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül.

11)    Szavatosság
a)    A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk az Ön számára.
b)    Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni az Ön elvárásainak, céljainak illetve követelményeinek.
c)    Mi csak a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az Tagság időtartama alatt nem jön létre kapcsolata más Tagokkal.
d)    Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért.
e)    Nem vállalunk szavatosságot az alábbi bekövetkezett olyan hibákért melyek a:
i)    Szolgáltatásban
ii)    Eredményeiben
iii)    Hozzáférhetőségében
iv)    Háborítatlan használatában, melyek az alábbiak nem megfelelő működéséből adódnak:
(1)    Az Internet szolgáltató által biztosított szolgáltatás
(2)    Az egyéb szolgáltatók
(3)    A vonalak
(4)    A számítógépes online rendszerek
(5)    Szerverek
(6)    Számítógépes berendezések
(7)    Szoftverek
(8)    E-mail
(9)    Az Internet  vagy annak zsúfoltsága


12)    A Szolgáltatás használata
a)    A WWW.KATOLIKUSTARSKERESO.HU oldal csak egy kapcsolatépítő Szolgáltatás, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé. Ez lehetővé teheti az Ön számára, hogy saját döntése szerint kapcsolatba lépjen más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül.
b)    Ön tudomásul veszi, hogy a más Tagok Adatlapjukon közzétett adatok és információk, csak azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik.
c)    Ön ne feltételezze, hogy bármely Tag Adatlapján található információ helyes és pontos.
d)    Nem vállaljuk egyetlen adatlap információinak ellenőrzését sem, ezért nem garantáljuk sem azt, hogy helyesek, sem azt, hogy nem félrevezetőek.
e)    Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekedne, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutott hozzá, javasoljuk, saját költségén bizonyosodjon meg a közlések valóságtartalmáról.
f)    Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztet, ezt Ön saját kockázatára teszi. Javasoljuk, tegyen meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonsága szempontjából szükségesnek ítél.


13)    Az információ felhasználása, adatkezelés

a)    Az adatok kezelője a Kovács F. László e.v. (8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 16/E.) Az Ön adatainak kezelése a WWW.KATOLIKUSTARSKERESO.HU adatvédelmi politikájában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi politika bármikor elérhető a http://www.katolikustarskereso.hu/index.php?page=privacy oldalon. Kérjük, olvassa el adatvédelmi politikánkat, mielőtt regisztrálja magát! Minthogy adatvédelmi politikánk jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, a regisztrációval Ön nyilatkozik arról, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadja.
b)    A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a KATOLIKUSTARSKERESO.HU cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.
i)    A cookie-k olyan szövegfájlok, amely vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre ("ülő-cookie") vagy pedig a merevlemezen tárolódnak ("permanens-cookie").
ii)    A cookie-kat nem programok kidolgozására vagy vírusok terjesztésére használjuk. A cookie-k legfőbb célja, a Szolgáltatás használatát a könnyebbé és gyorsabbá tegyük.
iii)    Akkor is használunk a cookie-kat, amikor a felhasználó szolgáltatásainkat külső reklámfelületen keresztül éri el.
iv)    A permanens cookie-kat arra használjuk, hogy a klikkeléseket nyomonkövessük, és hogy automatikusan megkülönböztessük, hogy a felhasználó részt vett-e ilyen körkérdésen. Ha a weboldalra felhelyezett reklám-intézkedést látta, akkor a legközelebbi látogatásakor ezek ne jelenjenek meg újra.
c)    Adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adatai elküldése előtt lehetősége van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztrációs ajánlata visszaigazolása és az aktiválási kód megküldése e-mail címére küldött üzenetben történik, ezért kérjük, valós e-mail címét adja meg. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, jogosultságai azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése.
d)    Időről időre a KATOLIKUSTARSKERESO.HU az oldal kiegészítéseire és változásaira, valamint különleges ajánlatainkra vonatkozóan hírleveleket küld Önnek. Amennyiben e tájékoztatókat le kívánja mondani, további információért kérjük, tekintse meg a 14)i). pontban foglaltakat.
e)    A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy Ön nem tudja magát sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését Ön nem kezdeményezi. A regisztrációs adatokat Adatlapodon Ön bármikor módosíthatja. Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, és azt elektronikusan iktatjuk oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Azáltal, hogy Ön kitölti a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához, beleértve - többek között - lakcímét, életkorát, családi állapotát, dohányzási és italfogyasztási szokásait, vallási hovatartozását, személyiségét, hobbijait, érdeklődési köreit és viselkedéseit. Hozzájárul továbbá, hogy Adatlapját a Weboldalon elhelyezzük.
f)    Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy az Önre  vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adatokhoz a WWW.KATOLIKUSTARSKERESO.HU rendszergazdái, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
g)    Jelen Szerződés elfogadásával Ön hozzájárul, hogy az Ön által önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott formában promóciós tevékenységünkhöz felhasználjuk.
h)    A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok a törvényi előírások szerint  visszakereshetők. Adatait a Perfectum Hungary Kft. budapesti szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját szerverünkön tároljuk. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen. Külső támadások ellen pedig magas szintű tűzfal védi az adatokat. Tudatában kell lennie, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás során a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.
i)    A 14)b). pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, az Ön személyéhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról Ön dönthet. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@katolikustarskereso.hu címen vagy az Ügyfélszolgálat menüpont alatt kérhető. Személyes adataidat Ön saját kezűleg helyesbítheti. Erre bejelentkezés után az Ön személyes adatlapján van lehetőség. Joga van kérni adatainak törlését, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A személyes adatlapon megadott, nem kötelezően kitöltendő adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy az adatokat Ön az egyes adatbeviteli mezőkből egyenként kitörli.
j)    Amennyiben Ön úgy érzi, hogy megsértettük személyes adatainak védelméhez való jogát, igényeit polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
k)    Adatvédelmi azonosítónk – regisztrálás alatt


14)    Felelősségkorlátozás
a)    Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért illetve más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve - nem kizárólagosan - a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.
b)    Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Ezért is lényeges bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtennie, mielőtt egy másik Taggal találkozna. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a WWW.KATOLIKUSTARSKERESO-n keresztül történő találkozókért WWW.KATOLIKUSTARSKERESO Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és Tagok, valamint Tagok és nem-tagok között jönnek létre.
c)    Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Ön által illetve más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult.
d)    Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, illetve jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Önre vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el az Önre vonatkozó olyan információival illetve más anyaggal kapcsolatban, amit Ön tett közzé, vagy jutott el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül.
e)    Nem vállalunk felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adatait e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.
f)    Ha olyan hiba merül fel, melyért az Ön álláspontja szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnia arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját maga általi kijavítása érdekében bármely költséget illetve kiadást vállalna. Ellenkező esetben nem tartozunk felelősséggel.
g)    Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy Ön megbízott olyan információban illetve egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el Önnek.
h)    Kötelessége csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetik Önt.
i)    Felelősségünk jelen Szerződésben szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
j)    Jelen szerződés nem zárhatja ki a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok által Önnek biztosított jogait.
k)    A szerződésből fakadó esetleges felelősségünk esetén az általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Szolgáltatásért fizetett jelen szerződés hatálya alatt.


15)    Kártérítés
Ön Vállalja, hogy kártérítést fizet bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért illetve tartozásért, melyet a Szolgáltatás Ön által történő használatából, az Ön által a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból illetve egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból illetve jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.


16)    Egyéb kiegészítések
a)    E Szerződés kizárólag közöttünk és Ön között jött létre, harmadik személyek jelen Szerződés által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Szerződés teljesítését kikényszeríteni. A Szerződés létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen Szerződés végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.
b)    Nem engedményezheti harmadik személyre a Szerződést, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogát. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, ezen Szerződésből származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Szerződésből adódó összes felelősség alól.
c)    Amennyiben észleli, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti az Ön szellemi alkotásaihoz fűződő jogait, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával hozhatja a jogsértést tudomásunkra, valamint kérheti, hogy a jogsértő tartalmat távolítsuk el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevét, lakcímét illetve székhelyét, telefonszámát és e-mail címét.
d)    Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha nem lépünk fel haladéktalanul az Ön esetleges szerződésszegő magatartása ellen.
e)    Jelen dokumentum tartalmazza a közöttünk és Ön között, mint Felek között létrejött teljes Szerződést. Ha valamely illetékes hatóság jelen Szerződés bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Szerződés további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.
f)    Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos megjegyzései, illetőleg a Szolgáltatás tökéletesítésére vonatkozó olyan ötletei vannak, amelyeket szívesen megosztana Velünk, ezeket is e-mailben juttathatja el az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található elérhetőségünkre. Ön ezzel feljogosít Bennünket és rajtunk keresztül harmadik személyeket arra, hogy ötleteit vagy megjegyzéseit további anyagi ellenszolgáltatás vagy kompenzáció nélkül, ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználjuk, változatlanul vagy átdolgozott formában a Szolgáltatásba beépítsük, tekintet nélkül ötletei egyéni, eredeti jellegére.
g)    Mivel a WWW.KATOLIKUSTARSKERESO.HU egy non-profit szolgáltatás, ezért nem működtetünk telefonos ügyfélszolgálatot. A Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő mindennemű kérdést kérjük az alábbi oldalon feltenni: http://www.katolikustarskereso.hu/supreq.php
h)    Az alábbi postacímen (ahol szintén nem működtetünk ügyfélszolgálati irodát) is elérhet bennünket:

KATOLIKUSTARSKERESO.HU
1143 Budapest, Gizella út 46/b. (a1)
E-mail címünk: info@katolikustarskereso.hu

17)    Eljáró bíróság és alkalmazandó jog
Jelen Szerződés alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik az Egri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit.





Hírek
Néhány napig nem működik majd a regisztráció
2017. 04. 03

A rendszer karbantartása miatt időnként nem működik majd a regisztráció.

Türelmet kérünk, addig is látogasd meg Facebook-oldalunkat

Üdv:

tovább

Внимание! (Orosz nyelvű bejegyzés spammereknek)
2017. 03. 17

Внимание!
На этой странице мы индивидуально проверить каждую регистрацию.
Регистрация контролируется внимательным человеком!
Человек может жить только член....
tovább

Összes hír

Sikertörténetek
Sikertörténeteket várunk!

írta

Néhány hét múlva sok keresztény fiatal (és kevésbé fiatal) talál majd itt egymásra. Az ismeretségekből mély hiten nyugvó házasságok születnek...

tovább

Összes történet